“Hiểu lầm tai hại nhất về các nhà lãnh đạo đó là tố chất này liên quan đến di truyền. Nhưng thực tế thì ngược lại, tố chất lãnh đạo là được rèn luyện