FOLLOW US!
Archive Posts
Latest Posts Published in this Archive

quản lý thời gian Archive

Lật mặt những kẻ trộm thời gian của bạn

Thời gian cũng giống như tiền bạc, những người càng biết cách sử dụng nó thì càng thấy nó có giá trị; những người càng nghèo khó thời gian lại càng thây nó quý

 Bí quyết để có cách làm việc hiệu quả

Ai cũng có thời gian trong một ngày như nhau – đó là 24h, vậy tại sao lại có người nghèo và giàu, người giỏi và người chưa giỏi. Đó một phần do cách