Mọi thứ không dễ dàng như vậy, bởi trong một khảo sát trên Quora với tiêu đề “Khi nào thì trí thông minh trở thành một lời nguyền?” đã đưa lại được hơn 100