Ai cũng có thời gian trong một ngày như nhau – đó là 24h, vậy tại sao lại có người nghèo và giàu, người giỏi và người chưa giỏi. Đó một phần do cách