FOLLOW US!
Archive Posts
Latest Posts Published in this Archive

kỹ năng thuyết phục Archive

6 kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng người khác

Val Wright là một chuyên gia về nghệ thuật lãnh đạo và đổi mới được công nhận trên toàn thế giới. Với quãng thời gian từng làm việc cùng những nhà lãnh đạo sáng

Kỹ năng thuyết phục người khác nghe theo lời mình

Muốn thuyết phục ai đó, điều quan trọng là không được “chọc tổ ong”, tức không chỉ trích, lên án, phê phán ý tưởng, ý kiến của người khác, theo thạc sĩ Nguyễn Hoàng