FOLLOW US!

7 QUY LUẬT THỊNH VƯỢNG ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP

Đây là 7 lớp quy luật đang chảy trong một doanh nghiệp bất kỳ và Nam diễn giải nó dưới góc nhìn là các hành động hoặc sự kiện. Bạn cũng có thể ứng dụng nó một cách ngay lập tức hoặc diễn giải lại điều bạn đang băn khoăn.

1. Quy luật cân bằng
– Năng lực nhân sự phải cân bằng với nhiệm vụ và kết hoạch kinh doanh
– Số lượng nhân sự phải cân bằng với nhiệm vụ công việc
– Chất lượng sản phẩm dịch vụ phải cân bằng với giá tiền
– Luồng tiền phải cân bằng với kế hoạch chi tiêu
– Số cơ hội bán hàng phải cân bằng với ngân sách marketing
– Tổng thu nhập trả cho người lao động phải cân bằng với hiệu quả công việc

2. Quy luật dòng chảy
Có 7 dòng chảy trong doanh nghiệp phải chú ý
– Dòng chảy nhân sự
– Dòng chảy tài chính
– Dòng chảy khách hàng
– Dòng chảy đối thủ
– Dòng chảy sản phẩm
– Dòng chảy chính trị, kinh tế, xã hội
– Dòng chảy công nghệ

3. Quy luật tập trung
Trong mỗi giai đoạn chỉ nên tập trung cho một
– Tập trung marketing để kiếm tiền
– Tập trung quản trị để tiết kiệm tiền
– Tập trung vào nhân sự để phát triển doanh nghiệp
– Tập trung vào luật để đảm bảo tuân thủ
– Tập trung vào đối thủ để cải tiến lợi thế
– Tập trung vào chính trị, công nghệ để nắm bắt xu hướng

4. Quy luật làm rõ ý nguyện
– Làm rõ kỳ vọng kết quả nhận được trong giao việc
– Làm rõ kỳ vọng số tiền kiếm được trong kế hoạch mục tiêu
– Làm rõ kỳ vọng về ứng xử trong văn hoá doanh nghiệp
– Làm rõ kỳ vọng giá trị khách hàng sẽ nhận được trong marketing và cskh
– Làm rõ kỳ vọng thống nhất ngôn ngữ, góc nhìn trong làm việc đội nhóm
– Làm rõ kỳ vọng trường tồn trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

5. Quy luật cho phép
– Cho phép cá nhân chia sẻ để thể hiện bản thân
– Cho phép cá nhân được phép sai để học hỏi
– Cho phép cá nhân trao đổi để xác nhận thông tin
– Cho phép các nhân phản biện để làm rõ ý
– Cho phép các nhân làm khác đi để thử sai

6. Quy luật TẠO KHOẢNG TRỐNG
Quy luật này nhăm tạo ra khả năng tiếp cận, hấp thụ cái mới
– Tạo khoảng trống SẴN SÀNG THAY ĐỔI bằng cách cải tiến liên tục
– Tạo khoảng trống SẢN PHẨM MỚI bằng cách gia tăng giá trị sản phẩm hoặc thay thế san phẩm
– Tạo khoảng trống THIẾU NHÂN SỰ bằng cách gia tăng áp lực công việc lên hệ thống hoặc loại bỏ bớt nhân sự
– Tạo hoảng trống THIẾU TÀI CHÍNH để gia tăng biện pháp huy động tài chính và tận dụng tối ưu nguồn vốn
– Tạo khoảng trống TĂNG NHU CẦU HIỂU KHÁCH HÀNG bằng cách tăng trường dữ liệu về quản lý khách hàng

7. Quy luật BIẾT ƠN
– Biết ơn khách hàng bằng cách chăm sóc tốt
– Biết ơn nhân viên bằng cách tăng lợi ích
– Biết ơn công ty bằng thúc đẩy quảng bá thương hiệu văn hoá
– Biết ơn lãnh đạo bằn sự cam kết
– Biết ơn chính phủ bằng cách thực hiện các nghĩa vụ thuế và thực thi pháp luật
– Biết ơn cộng đồng bằng cách chia sẻ kiến thức và lợi nhuận

Nguồn: Phạm Ngọc Nam

Bệnh sỏi thận là một trong những căn bệnh phổ biến ở Việt Nam, nếu không phát hiện sớm và điều trị thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.nguyen nhan dan den soi thanlà do chất khoáng trong nước tiểu lắng đọng, lâu ngày sẽ kết tinh lại nhiều dần và hình thành sỏi. bị sỏi thận nên uống gì
để nhanh khỏi bệnh? Để hiểu rõ hơn điều này, ngay bây giờ hãy tham khảo tại: http://benhsoithan.net/

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *