Gần khách, chiều khách Tại tầng 1 chung cư Linh Đàm vừa khai trương một cửa hàng tiện ích V., rộng chưa đầy 50m2. So với một cửa hàng tạp hóa thông thường, cửa